Ricerca Avviata

Procedure Attive

Data di pubblicazione: 11 giu 2024
Data di scadenza: 26 giu 2024

Decreto di Variazione n. 11/2024

Data di pubblicazione: 11 giu 2024
Data di scadenza: 26 giu 2024

Decreto di Variazione n. 10/2024

Data di pubblicazione: 6 giu 2024
Data di scadenza: 21 giu 2024

Decisione a contrarre n. 27/2024 sistema Bergantini Cloud 2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. CIG: B20181C784